Dokumenty

Zde jsou ke stažení dokumenty potřebné pro účast na táboře:

  • Bezinfekčnost – Nutno odevzdat u odjezdu, případně při nástupu dítěte na tábor. Vyplňuje zákonný zástupce. Dá se vyplnit i na místě, máme jich vždy pár s sebou… 🙂
  • Lékařské potvrzení o způsobilosti – Potvrzení od pediatra, že díte je schopno účastnit se tábora, vyplňuje ho tedy lékař. Platnost je 2 roky, po táboře ho vracíme. Pokud máte třeba ze školy v přírodě stále platné, tak ho můžete použít i pro náš tábor. Na místě se vyplňuje dost špatně, leda že byste byl/a lékařem.
  • Prohlášení zákonných zástupců – Zákonný zástupce zde může vyjádřit souhlas/nesouhlas s poskytováním lékařské péče a používáním fotografií pro propagační účely našeho spolku. Vyplnění formuláře není nutné pro účast dítěte na táboře. V případě nesouhlasu s poskytováním lékařské péče bude nutno si pro dítě přijet, bude-li potřeba návštěva lékaře během tábora. Dá se vyplnit na místě, máme je v zásobě.