2014: Magion

  • Název: Magion
  • Datum konání: 28.6. – 12.7.2014
  • Místo: Keblov

Tento rok jsme se vydali do magické školy, na jejímž vrcholu stojí mocný mág Ukrutor. V magické škole se máme naučit používat zaklínadla, poznat sílu lektvarů, pochopit magický svět a stát se tak vystudovanými magiky, připraveni čelit hrozbám, které nás mohou potkat.

Při cestě za magickým poznáním se však ukazuje, že Ukrutor asi nebude tak dobrý, jak se zpočátku zdál. Postupně zjišťujeme, že jeho síla vychází z amuletů, které odebírá svým učňům poté, co z nich pomocí magie vysál veškerou životní sílu. Díky duchovi Švynavena, učně, jenž tu studoval před lety, se dozvídáme celou pravdu o Ukrutorově počínání a rozhodujeme se, že je nutné udělat tomu konec. Tím začíná trnitá cesta, která si klade za cíl zničení Ukrutora. Musíme ale překonat mnohé nelehké překážky, které však díky nově nabytým dovednostem překonáváme. V soudržnosti a dobru jsme mocní. Duch Švynavena je osvobozen a Ukrutor uvržen v zapomnění.